Skip to content
Vlaanderen Vlaanderen Circulair

Workshop 2 Find the gaps, get connected

Highlights

De workshop ‘Find the gaps, get connected’ stond in teken van verbinding en multidisciplinaire samenwerking. Eerst doken we aan de hand van een value propositie canvas dieper in de relatie tussen het huidige product/service aanbod en de noden van de doelgroep. Vervolgens werd bekeken welke middelen, activiteiten en partnerschappen binnen de organisatie ontbreken om de top uitdagingen (die we in workshop 1 definieerden) te kunnen overbruggen en hoe die de huidige waarde propositie kunnen versterken. En visa versa: Welke middelen, activiteiten en partnerschappen hebben we reeds ter beschikking om de waarde propositie vandaag te vervullen?

Na de break werden alle inzichten verwerkt in de “value proposition statement pitch”. Een snelle pitch van 2 min die klaar en duidelijk stelt hoe de organisatie welk probleem oplost voor welke doelgroep. Daarbij werd gesteld welke kennis, middelen of partnerschappen ontbreken om die waarde propositie te vervullen. Aan de hand van een “open markt” onderzochten de deelnemers hoe ze op basis van hun eigen sterktes complementaire samenwerkingen kunnen opzetten. Deze “sollicitatieronde” gaf meer inzicht in de uiteenlopende expertises binnen deze Green Deal en zorgde ervoor dat de deelnemers opnieuw een stukje dichter bij een hun ideaal huren en delen scenario kwamen!

Next steps

1

Verder bouwen op de eerste samenwerkingsvormen (partnership concept card

2

Circulaire business modellen exploreren

3

Assumpties mappen en experimenten bedenken

"Tijdens de ondertekening en workshop 1 legde ik mijn eerste waardevolle contacten binnen de Green Deal. Ik werd getriggerd door een aantal mensen die me mogelijk verder konden helpen met mijn uitdaging. Via een open gesprek over de restricties rond het fiscale en juridische gedeelte van deeleconomie kon ik de personen die veel kennis hebben in die materie eruit vissen en later contacteren. Door alle projecten/ondernemingen en hun uitdagingen aan het einde van de ochtend te lezen, bleef ik, net zoals de vorige keer, opnieuw wat te lang plakken na de workshop om extra info en connecties te delen met en te krijgen van andere deelnemers. Pluim op de hoed van de organisatie voor de enorm warme sfeer, het faciliteren van voldoende tijd voor diepgang en tegelijk op tijd over te schakelen naar een nieuw topic. Vooruitkijkend naar de volgende sessie om opnieuw boeiende mensen te leren kennen."

— Pelle Ferdinande van Eacend

What’s up next? Workshop 3 ‘Ideate & Prototype

Co-creeër en bedenk experimenten om nieuwe business modellen, markten en hypotheses te testen.

21 SEPTEMBER, GREEN OFFICE UGENT, GENT

Volg wijdelen op Instagram!