Skip to content
Vlaanderen Vlaanderen Circulair

Waarom een Green Deal Huren en Delen?

We leven in een samenleving waar veel producten zoals bouw- en klusgereedschap, reis- en feestartikelen, ... een lage gebruiksgraad hebben. Bedrijven die huren en delen mogelijk maken, hebben hierdoor het potentieel om tegelijk economische en circulaire waarde te genereren.

Dit potentieel wordt op dit moment nog onvoldoende benut omwille van het feit dat huur- en deelbedrijven onvoldoende gebruikers aantrekken. Daarenboven vereist het mogelijk maken van huren en delen aan de aanbodzijde een proces van servitisatie en digitalisatie.

Met deze Green Deal willen we initiatief nemen, concrete trajecten opzetten en in de markt lanceren en een algemene beweging op gang brengen die van ‘huren en delen’ de norm maakt en afstand neemt van een lineaire economie waar ‘kopen’ centraal staat.

5 redenen om in te zetten op huren en delen


1

Gedeeld gebruik leidt tot optimaal materiaalgebruik en dus economische en ecologische winsten.


2

De huurmarkt groeit in andere Europese landen veel sterker dan in (nochtans verstedelijkt!) België.

3

Digitalisering verlaagt de transactiekosten voor lenen en delen enorm: window of opportunity.

4

Huren en delen leidt tot lokale en sociale jobcreatie en stimuleert een herstel-economie.


5

Een huur- en deelstrategie maakt ons potentieel minder afhankelijk van buitenlandse import.

60 bedrijven en organisaties actief in de huur- en deelmarkt ondertekenden de engagementsverklaring van de Green Deal Huren en Delen. Ze hebben één missie: de shift naar gedeeld gebruik van producten realiseren.

Download hier de engagementsverklaring

Doel van deze Green Deal

Uit een uitgebreide veldverkenning leerden we dat de huur- en deelmarkt momenteel op weinig vlakken kan concurreren met de “koopmarkt” naar aanleiding van drie uitdagingen:

  • Het huur- en deelaanbod is onvoldoende uitgebouwd: voor heel wat producten is er geen of onvoldoende huur- of deelaanbod.

  • Huren en delen is ongekend als alternatief voor kopen: zowel particulieren, bedrijven/organisaties als overheden kennen het aanbod onvoldoende en gaan er ook niet naar op zoek. Dit is mogelijk voor een groot deel te wijten aan de perceptie dat huren en delen complex, duur en tijdsintensief is.

  • Huren en delen vergen een mentale en gedragsmatige shift van bezit naar gebruik.

Om aan deze uitdagingen tegemoet te komen dienen er bakens te worden verzet inzake:

  • De toegankelijkheid en beleving van het huur- en deelaanbod voor de gebruiker verhogen (bv. even makkelijk als bestellen op Bol.com; idee van “hoe meer we delen, hoe meer we hebben” in de markt zetten) (cf. vergroten)

  • Uitwerken van business modellen voor huren en delen met meer financiële en milieukundige waarde (cf. verduurzamen)

  • Inzicht krijgen in de wijze waarop de activiteiten van verschillende spelers - incl. lokale logistiek en retailers - meer op elkaar afgestemd kan worden (cf. verenigen)

Om deze uitdagingen aan te pakken kunnen deelnemers aan de Green Deal instappen in een design-en innovatie traject waarin we samen uitdagingen ontdekken, oplossingen bedenken, scenario’s valideren via experimenten en de gevalideerde kennis delen. Dit traject zal ervoor zorgen dat we het economisch en circulair potentieel van huur-en deelinitiatieven helder krijgen, incl. de voorwaarden waaronder deze systemen kunnen opschalen.

Wat is een Green Deal?

Green Deals zijn een initiatief van de Vlaamse overheid om ondernemingen en sectoren te vergroenen ​​met projecten rond water, voedsel, circulaire economie, enzovoort. Het gaat om vrijwillige, ambitieuze overeenkomsten tussen bedrijven, organisaties en de overheid om samen op korte termijn (zo’n drie à vier jaar) duurzame acties te realiseren. De Green Deal Huren en Delen is de 14de Green Deal die ondersteund wordt door Vlaanderen.

Lees meer op de website van het Departement Omgeving