De eerste workshop van het design en innovatietraject is een schot in de roos

Op 25 mei vond de eerste van de zes workshops plaats: ‘Explore your challenge’. Tijdens die workshop kregen de deelnemers een beter inzicht in hun eigen uitdagingen dankzij individuele reflectie (deep dive) en een kennisuitwisseling met de andere deelnemers.

Design en innovatietraject

Om de verschillende uitdagingen in de huur- en deelmarkt aan te pakken, is er een innovatietraject op maat uitgewerkt. Dat verloopt volgens een op design-thinking-gebaseerde methodologie met 6 innovatieworkshops. De workshops loodsen de deelnemers door hun eigen uitdagingen binnen huren & delen richting een complementaire samenwerking. Het uiteindelijke doel is om schaalbare experimenten en pilots op te zetten die bijdragen aan een sterkere positie in de huur- en deelmarkt.

De eerste workshop: een schot in de roos

Op 25 mei vond de eerste van de zes workshops plaats: ‘Explore your challenge’. Tijdens die workshop kregen de deelnemers een beter inzicht in hun eigen uitdagingen dankzij individuele reflectie (deep dive) en een kennisuitwisseling met de andere deelnemers (circle of knowledge).

De deep dive focuste op een aantal centrale vragen: waar mikken we op binnen de Green Deal, wat is de huidige ‘huren en delen’-status, wie is beïnvloed door de waarde die ik creëer. In de circle of knowledge werden die inzichten vervolgens op scherp gesteld tijdens een massale speeddate. De deelnemers identificeerden de top 5-uitdagingen waarmee ze vandaag geconfronteerd worden. Een korte pitch- en feedbackronde in een kernteam zorgde voor verdere voeding en feedback over de opgedane inzichten en eerste ideeën richting een ideaal scenario (moonshot ideas).

De basis ligt er

De 5 grootste uitdagingen en de moonshot ideas vormen de basis voor de volgende workshop. Daarin zullen alle Green Dealers proberen te achterhalen wat hun grootste hindernissen zijn om hun huur- & deeldoelstelling te behalen, waarom dat zo is, wie de meest relevant betrokken doelgroep is, en in welke ideaal scenario (moonshot ideas) deze uitdagingen opgelost zijn.