Verbinding en samenwerking als insteek voor de tweede workshop van het design en innovatietraject

Op 28 juni vond de tweede workshop plaats: ‘Find the gaps, get connected’. Tijdens die workshop doken deelnemers aan de hand van een value propositie canvas dieper in de relatie tussen het huidige product/service aanbod en de noden van de doelgroep.

Design en innovatietraject

Om de verschillende uitdagingen in de huur- en deelmarkt aan te pakken, is er een innovatietraject op maat uitgewerkt. Dat verloopt volgens een op design-thinking-gebaseerde methodologie met 6 innovatieworkshops. De workshops loodsen de deelnemers door hun eigen uitdagingen binnen huren & delen richting een complementaire samenwerking. Het uiteindelijke doel is om schaalbare experimenten en pilots op te zetten die bijdragen aan een sterkere positie in de huur- en deelmarkt.

 

De tweede workshop in teken van verbinden en samenwerken

Op 28 juni vond de tweede workshop plaats: ‘Find the gaps, get connected’. Tijdens die workshop doken deelnemers aan de hand van een value propositie canvas dieper in de relatie tussen het huidige product/service aanbod en de noden van de doelgroep. Vervolgens werd bekeken welke middelen, activiteiten en partnerschappen binnen de organisatie ontbreken om de top uitdagingen te kunnen overbruggen en hoe die de huidige waarde propositie kunnen versterken. En visa versa: Welke middelen, activiteiten en partnerschappen hebben we reeds ter beschikking om de waarde propositie vandaag te vervullen?

Na de break werden alle inzichten verwerkt in de “value proposition statement pitch”. Een snelle pitch van 2 min die klaar en duidelijk stelt hoe de organisatie welk probleem oplost voor welke doelgroep. Daarbij werd gesteld welke kennis, middelen of partnerschappen ontbreken om die waarde propositie te vervullen. Aan de hand van een “open markt” onderzochten de deelnemers hoe ze op basis van hun eigen sterktes complementaire samenwerkingen kunnen opzetten. Deze “sollicitatieronde” gaf meer inzicht in de uiteenlopende expertises binnen deze Green Deal en zorgde ervoor dat de deelnemers opnieuw een stukje dichter bij een hun ideaal huren en delen scenario kwamen.

 

De volgende stap: prototypen

Tijdens de volgende workshop zullen de deelnemers via co-creatie experimenten bedenken om nieuwe business modellen, markten en hypotheses te testen.

Wordt vervolgd op 21 september!