WORKSHOP: Wat betekenen slimme lockers voor jouw huur- en deelmodel?

11 juni verzamelden we in De Punt voor de workshop rond het potentieel van slimme lockers voor de huur- en deeleconomie. Benieuwd naar wie er allemaal aanwezig was en met welk doel? Lees het hier na.

Na een inspirerende introductie door Lieven D’hont van Wij delen over de Green Deal: Huren en Delen, doken we met 18 deelnemers vol enthousiasme in de workshop. Deze sessie bood een diepgaande verkenning van het potentieel van lockers en de verschillende rollen die deelnemers hierin kunnen spelen.

Een diverse groep aan tafel

De workshop begon met een kennismakingsronde waarin duidelijk werd dat de groep zeer divers was. Deelnemers varieerden van maatwerkbedrijven over producenten, aanbieders van lockers tot onderwijsinstellingen, elk met hun eigen unieke perspectief op het gebruik en de implementatie van lockers. Het rondje aan de start gaf duidelijk aan dat deelnemers goed wisten waarom ze deelnamen aan de workshop.

  • Maatwerkbedrijven LABEUR VZW, Groep INTRO Maatwerk vzw, Manus en Ateljee VZW zien mogelijkheden om lockers zowel op hun vestigingen te plaatsen als deze te gebruiken voor herstelactiviteiten. Dit zou niet alleen hun operationele efficiëntie verbeteren, maar ook nieuwe zakelijke kansen creëren.
  • Verdeler van audiovisueel materiaal Ostron maakt reeds gebruik van lockers om hun materiaal aan hun klanten te verhuren.
  • Stad Gent is benieuwd naar de rol van stad in het verhaal van lockersystemen.
  • Producenten van lockers en softwareontwikkelaars Panisol Partitions, Olssen B.V. , Eurobox Continental zijn geïnteresseerd in het verkennen van nieuwe zakelijke kansen en de behoeften van hun doelgroep. Ze zien potentieel in het ontwikkelen van innovatieve oplossingen die aansluiten bij de veranderende marktvragen.
  • Logistieke Startup Eacend is benieuwd naar hoe lockers kunnen bijdragen aan ecologisch verantwoorde leveringen. Het gebruik van duurzame oplossingen is cruciaal voor hun bedrijfsmodel en kan hen helpen om zich te onderscheiden in een competitieve markt.
  • Onderwijsinstellingen UCLL Research & Expertise, HOGENT en Arteveldehogeschool zijn benieuwd naar welke opties er zijn voor het implementeren van lockers op hun campussen én of studenten betrokken kunnen worden bij dit onderwerp, wat kan leiden tot waardevolle leerervaringen en innovatieve ideeën.
  • Circulaire Hubs Sociaal-Circulaire Hub Gent nemen graag hun rol als facilitator op zich binnen dit segment. Ze zien zichzelf als verbindende schakel tussen verschillende partijen om zo circulaire oplossingen te stimuleren.
  • Projectontwikkelaar Revive wil onderzoeken welke rol lockers kunnen spelen in hun projecten.

De toon was gezet en de energie zat goed!

Customer Journey: klantgericht denken

Tijdens de workshop werden verschillende klantreizen (customer journeys) besproken om inzicht te krijgen in hoe lockers effectief ingezet kunnen worden. In vier groepen gingen de deelnemers aan de slag om deze journey bij het huren van ladders, bagage en hoofdtelefoons uit te tekenen met bijhorende pains en gains.

Marktpotentieel voor lockers: een matchmaking sessie

Elke deelnemer presenteerde het aanbod en behoeften van zijn organisatie of bedrijf, waarna andere partijen konden reageren om zo matchmaking mogelijk te maken. Dit leidde tot vruchtbare discussies over samenwerkingsmogelijkheden en nieuwe marktkansen.

 

Hebben lockers een groot potentieel? Het antwoord is zonder twijfel ja! Door verschillende sectoren samen te brengen, ontstonden er talrijke innovatieve ideeën en samenwerkingen die aantonen dat lockers veel meer zijn dan simpele opslagoplossingen; ze vertegenwoordigen een toekomst vol mogelijkheden voor efficiëntere, duurzamere bedrijfsvoering en meer huren en delen.